INFORMARE – Securitatea Datelor Personale

Casa Noastră Imobiliare SRL cu sediul social în Mun. Craiova, Str. Bujorului, nr. 22, Jud. Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J16/866/02.10.2002, C.U.I. 14916661, telefon 0730 732 732, adresă email contact@decebal-residence.ro, este o companie ce desfășoară activități specifice în domeniul „Agenții Imobiliare” îndeplinind roluri de marketing, vânzări și corporate manager pentru proiectele imobiliare derulate de „Decebal Residence” și „Bujorului Residence”.

Compania și-a desemnat PDO – Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, la nivelul Casa Noastră Imobiliare SRL cu următoarele date de contact: telefon 0722 204 000, adresă email daniel.rogociu@casanoastraimobiliare.ro. Conform cerințelor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice Casa Noastră Imobiliare SRL, în calitate de operator, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Casa Noastră Imobiliare SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice pentru protecția datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Scopul colectării datelor este: furnizare bunuri și servicii în domeniul imobiliar.

Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare furnizării bunurilor și/sau serviciilor solicate de dumneavoastră. Refuzul dvs. determină imposibilitatea încheierii unui contract de furnizare a bunurilor și/sau serviciilor pentru care ne-ați contactat, precum și faptul că nu puteți beneficia de ofertele societății noastre.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt transmise, în cazul clienților care beneficiază prin intermediul societății Casa Noastră Imobiliare SRL de servicii numai în rețeaua companiei Casa Noastră.

Datele furnizate sunt confidențiale și nu vor fi divulgate unei terțe părți. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către Casa Noastră Imobiliare SRL în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Datele furnizate vor fi stocate pe perioada cât sunteți clientul societății. Casa Noastră Imobiliare SRL va asigura drepturile de informare și acces, rectificare și ștergere, restricționarea prelucrării, portabilitatea datelor, opoziție și dreptul de a nu fi supus unui proces decizional automat asupra datelor personale, aceste drepturi putând fi exercitate în conformitate cu dispozițiile art. 15-22 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la societatea Casa Noastră Imobiliare SRL, în atenția departamentului juridic. De asemenea vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justitiei. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil la numărul de telefon 0730 732 732, email: contact@decebal-residence.ro.

Scroll Up